Badania termowizyjne w budownictwie


Badania termowizyjne w budownictwie – czym są i na czym polegają?

Badania termowizyjne są przeprowadzane w domach jednorodzinnych, a także w mieszkaniach, głównie w celu, aby określić miejsca, w których występuje największa strata energetyczna. Badania termowizyjne w budownictwie mogą pozwolić na ustalenie zaleceń, dzięki którym zmniejszą się koszty ogrzewania budynku oraz znacznie poprawi się komfort cieplny w jego wnętrzu.

Najczęściej badania termowizyjne w budownictwie związane są z detekcją tak zwanych mostków cieplnych – inaczej nazywane są one mostkami termicznymi. Badanie takie dotyczy wad, które występują w wykonaniu izolacji zewnętrznych ścian, jak i również błędów w ociepleniu poddaszy. Na szczęście w tej kwestii poprawa istniejących usterek nie jest bardzo kłopotliwa. Jest tak zwłaszcza, gdy dana nieruchomość obejmuje rękojmia wykonawcy lub dewelopera albo, gdy planuje się remont.

Badanie termowizyjne wewnętrzne oraz zewnętrzne – czym się charakteryzują?

Badania termowizyjne zewnętrzne dają możliwość zobaczenia miejsc strat ciepła. Dzięki badaniu termowizyjnemu zewnętrznemu możliwe jest także wyznaczenie zaleceń do przeprowadzenia procesu termomodernizacji danej nieruchomości, czyli jego dodatkowego ocieplenia.
Jednakże badanie zewnętrzne nie umożliwia nam przeprowadzenia pełnej, dokładnej analizy.

Badanie wewnętrzne za to pozwala określić miejsca, gdzie występuje podmuch powietrza – może wiać z wentylacji lub pod oknami, oraz zdefiniować stopień przechłodzenia ścian danego budynku.

Przedmuchy zimnego powietrza

Badania termowizyjne w budownictwie pozwalają określić miejsca podmuchu przy okiennej stolarce, a także umożliwiają detekcję nieszczelności danego budynku. Można sprawdzić również nieprawidłowość ciągów kominowych – tak zwanych ciągów wstecznych. W przypadku, gdy zostaną usunięte usterki dotyczące podmuchów, koszty grzewcze mogą zostać ograniczone aż do dwudziestu procent rocznie. Badania dotyczące nieszczelności powinny być przeprowadzane od wewnątrz budynku. Należy wtedy sprawdzić wszystkie pomieszczenia.