Nowy wymiar zlecania pracy…


Zamówienia publiczne Poznań to jeden z wielu elementów finansów publicznych obejmujących wszystkie procedury wydawania środków publicznych (zaliczany jest także sposób wyłonienia wykonawców i wszystkie zasady zawierania umów). Procedury zamówień publicznych stanowią odmianę przetargu. Kancelaria Prawna Poznań to odpowiednia firma, której specjalnością są zamówienia publiczne. Jej długoletnie doświadczenie sprawia, że firma zyskuje coraz to większe zaufanie wśród klientów.

Obsługa przedsiębiorców przez kancelarię, polega na informowaniu strony zamówienia o następujących sprawach:

1) O wszystkich potrzebnych formalnościach dotyczących całego zamówienia;

2) Odpowiednim skonstruowaniu umowy, która będzie zgodna merytorycznie ze wszystkimi wytycznymi prawa o zamówieniach i przetargach;

3) Koordynacja działań przedsiębiorcy tak, aby było zgodne z zasadami zamówień publicznych (zasada jawności, uczciwej konkurencji, równości, udzielaniu zamówienia tylko jednemu wykonawcy, powszechności i pisemności oraz prymatu przetargu ograniczonego i nieograniczonego);

4) Przy zastosowaniu innych trybów konieczne jest dostosowania się poszczególnych punktów ustawy.

Zgodnie z ustawą, uczestnikom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

– odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej;

– skargi do Sądu Okręgowego.